Nacházíte se zde: Domů Ponořme se do Pythonu 3

Seznam oprav a úprav

Nejnovější záznamy jsou nahoře.

2012-04-13 /me si trošku zatancuju --> /me si trošku zatancuje
2012-03-27 Do indexové stránky doplněny odkazy na alternativní PDF a single.html
2012-03-27 Upravena dávka pack.py (single.html, .pdf)
2012-03-27 Upraveny soubory pro generování ploché verze (single.html)
2012-03-27 Odstraněny nepoužívané skripty (jsou dostupné u anglického originálu)
2012-03-27 Zjednodušeny transformační skripty
2012-03-27 Doplněna poznámka o Pilgrimově informační sebevraždě
2012-03-27 Na úvodní stránce doplněn odkaz na gitové úložiště
2012-03-27 Opraven skript pro generování seznamu změn
2012-03-27 Oprava chyb značkování HTML
2012-03-27 Opravena řada chyb zápisu odkazů <a href... />text</a>
2012-03-27 Opraven odkaz na chardet pro Python 2 (nyní PyPI -- díky patří zu1234)
2012-02-28 Překlep; oprava URL pro generování PDF
2012-02-28 util/buildchangelog.py generuje changelog.html s unixovými konci řádků
2012-02-28 Upraven readme.txt
2012-02-28 merge s domácími úpravami
2012-02-28 překlep (en=fb52df)
2012-02-28 index.html - link na https://github.com/diveintomark/
2012-02-28 upraven rok v copyright
2012-02-28 překlepy a drobnosti (en=7fea56, 41c3d54)
2012-02-28 special-method-names.html - vysvětlení funkce any() (en=5565d9)
2012-02-28 serializing.html - "převážně blábol" (en=7407a4)
2012-02-28 advanced-iterators.html - doplněn chybějící výsledek příkladu (en=5dd2f3)
2012-02-28 úpravy stylu util/prince.css pro generování PDF (en=2137dc)
2012-02-28 where-to-go-from-here.html - lepší URL pro seznam receptů pro Python 3
2012-02-28 unit-testing.html - seznam-->n-tice (en=b8a1f0)
2012-02-28 index.html - opravy href odkazů na zip soubor ke stáhnutí
2012-02-27 files.html - přidána proměnná pro návratovou hodnotu sys.stdout.write
2012-02-27 regular-expressions.html - odstranění nadbytečných řádků příkladu (en=cbce10)
2012-02-27 refactoring.html - test na neceločíselnost před test rozsahu (en=76a14e)
2012-02-27 iterators.html - vyjasnění (en=dc45dd)
2012-02-27 unit-testing.html - přidán import, aby to bylo jasnější (en=12ec7c2)
2012-02-27 your-first-python-program.html - dokončeno formátování podle originálu
2012-02-27 your-first-python-program.html - zahájeny úpravy formátování; nedokončeno
2012-02-27 xml.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-27 where-to-go-from-here.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-27 whats-new.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-27 unit-testing.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-27 table-of-contents.html - drobná úprava formátování podle originálu
2012-02-27 troubleshooting.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-27 strings.html - formátování opraveno podle originálu
2012-02-27 special-method-names.html - formát upraven podle originálu
2012-02-26 serializing.html - formát upraven podle originálu
2012-02-26 regular-expressions.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-26 refactoring.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-26 porting-code-to-python-3-with-2to3.html - formát upraven podle originálu
2012-02-26 packaging.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-26 native-datatypes.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-25 iterators.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-25 installing-python.html - formátování podle originálu
2012-02-24 changelog.html odkazuje zpět a troubleshooting.html na něj
2012-02-24 where-to-go-from-here.html - oprava překladu názvu publikace
2012-02-24 Oprava case-study-porting-chardet-to-python-3.html
2012-02-24 Doplnění a oprava table-of-contents.html
2012-02-24 changelog.html se nesleduje, vždy se generuje
2012-02-24 .gitignore
2012-02-24 oprava clean.bat
2012-02-24 changelog.txt se přestal sledovat, vždy se generuje
2012-02-24 Upraveny dip3.css -- zohlednění existence přílohy E
2012-02-24 util/buildchangelog.py - kostra pro generování budoucího changelog.html
2012-02-24 Prozatimní generování changelog.txt, balení dávkou ziphtml.bat
2012-02-24 changelog.html - provizorně zařazen natvrdo
2012-02-24 util/flatten2.py - doplněn changelog.html pro generování HTML
2012-02-24 index.html - naformátováno podle originálu + úpravy
2012-02-24 changelog.txt zařazen mezi sledované
2012-02-24 http-web-services.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-24 gitlog.bat přejmenován na changelog.bat
2012-02-24 generators.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-24 Odstraněn podadresář en s originální anglickou verzí
2012-02-23 Ještě jednou afametika -> algebrogram
2012-02-23 files.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-23 Náhrada speciálních znaků sekvencemi
2012-02-23 comprehensions.html - formátování podle originálu
2012-02-23 colophon.html - formátování podle originálu
2012-02-23 Hromadné náhrady speciálních znaků sekvencemi
2012-02-23 about.html a advanced-iterators.html - doladění formátu
2012-02-23 case-study-porting-chardet-to-python-3.html - formát podle originálu
2012-02-23 Hromadné náhrady přímých znaků HTML escape sekvencemi (&nbsp; a další)
2012-02-22 case-study-porting-chardet-to-python-3.html - formátování podle originálu
2012-02-22 Přidána dávka gitlog.bat (stručný seznam změn)
2012-02-22 blank.html - formátování upraveno podle originálu
2012-02-22 advanced-iterators.html - upraveno formátování podle originálu
2012-02-22 Pojem alfametika nebo alfametická hádanka změněn na algebrogram
2012-02-22 about.html naformátováno podle originálu
2012-02-22 Přidána dávka rebuildAll.bat a popis readme.txt
2012-02-22 .gitignore
2012-02-22 Přidána anglická verze r867
2012-02-22 Přidány pomocné dávky a skripty
2012-02-21 Odkazy na originál změněny na nové
2012-02-21 U HTML souborů byl odstraněn BOM (tj. teď je UTF-8 bez BOM)
2011-10-02 První hotová verze (CZ.NIC).

Generováno pro český překlad.