Nacházíte se zde: Domů Ponořme se do Pythonu 3

Obsah

 1. Co najdete v „Ponořme se do Pythonu 3“ nového
  1. aneb „záporná úroveň”
 2. Instalujeme Python
  1. Ponořme se
  2. Který Python je pro vás ten správný?
  3. Instalace pod Microsoft Windows
  4. Instalace pod Mac OS X
  5. Instalace pod Ubuntu Linux
  6. Instalace na jiných platformách
  7. Použití Python Shell
  8. Editory a vývojová prostředí pro Python
 3. Váš první pythonovský program
  1. Ponořme se
  2. Deklarace funkcí
   1. Nepovinné a pojmenované argumenty
  3. Psaní čitelného kódu
   1. Dokumentační řetězce
  4. Vyhledávací cesta pro import
  5. Všechno je objekt
   1. Co to vlastně je objekt?
  6. Odsazování kódu
  7. Výjimky
   1. Obsluha chyb importu
  8. Volné proměnné
  9. Vše je citlivé na velikost písmen
  10. Spouštění skriptů
  11. Přečtěte si
 4. Přirozené datové typy
  1. Ponořme se
  2. Booleovský typ
  3. Čísla
   1. Vynucení převodu celých čísel na reálná a naopak
   2. Běžné operace s čísly
   3. Zlomky
   4. Trigonometrie
   5. Čísla v booleovském kontextu
  4. Seznamy
   1. Vytvoření seznamu
   2. Vytváření podseznamů
   3. Přidávání položek do seznamu
   4. Vyhledávání hodnoty v seznamu
   5. Odstraňování položek ze seznamu
   6. Odstraňování položek ze seznamu: Bonusové kolo
   7. Seznamy v booleovském kontextu
  5. N-tice
   1. N-tice v booleovském kontextu
   2. Přiřazení více hodnot najednou
  6. Množiny
   1. Vytvoření množiny
   2. Úprava množiny
   3. Odstraňování položek z množiny
   4. Běžné množinové operace
   5. Množiny v booleovském kontextu
  7. Slovníky
   1. Vytvoření slovníku
   2. Úprava slovníku
   3. Slovníky se smíšeným obsahem
   4. Slovníky v booleovském kontextu
  8. None
   1. None v booleovském kontextu
  9. Přečtěte si
 5. Generátorová notace
  1. Ponořme se
  2. Práce se soubory a s adresáři
   1. Aktuální pracovní adresář
   2. Práce se jmény souborů a adresářů
   3. Výpis adresářů
   4. Získání dalších informací o souboru
   5. Jak vytvořit absolutní cesty
  3. Generátorová notace seznamu
  4. Generátorová notace slovníku
   1. Další legrácky s generátorovou notací slovníků
  5. Generátorová notace množin
  6. Přečtěte si
 6. Řetězce
  1. Pár nudných věcí, kterým musíme rozumět dříve, než se budeme moci ponořit
  2. Unicode
  3. Ponořme se
  4. Formátovací řetězce
   1. Složená jména oblastí
   2. Specifikátory formátu
  5. Další běžné metody řetězců
   1. Vykrajování podřetězců
  6. Řetězce vs. bajty
  7. Závěrečná poznámka: Kódování znaků v pythonovském zdrojovém textu
  8. Přečtěte si
 7. Regulární výrazy
  1. Ponořme se
  2. Případová studie: Adresa ulice
  3. Případová studie: Římská čísla
   1. Kontrola tisícovek
   2. Kontrola stovek
  4. Využití syntaxe {n,m}
   1. Kontrola desítek a jednotek
  5. Víceslovné regulární výrazy
  6. Případová studie: Analýza telefonních čísel
  7. Shrnutí
 8. Uzávěry a generátory
  1. Ponořme se
  2. Já vím jak na to! Použijeme regulární výrazy!
  3. Seznam funkcí
  4. Seznam vzorků
  5. Soubor vzorků
  6. Generátory
   1. Generátor Fibonacciho posloupnosti
   2. Generátor pravidel pro množné číslo
  7. Přečtěte si
 9. Třídy a iterátory
  1. Ponořme se
  2. Definice tříd
   1. Metoda __init__()
  3. Vytváření instancí tříd
  4. Členské proměnné
  5. Fibonacciho iterátor
  6. Iterátor pro pravidla množného čísla
  7. Přečtěte si
 10. Iterátory pro pokročilé
  1. Ponořme se
  2. Nalezení všech výskytů vzorku
  3. Nalezení jedinečných prvků posloupnosti
  4. Činíme předpoklady
  5. Generátorové výrazy
  6. Výpočet permutací (pro lenochy)
  7. Další legrácky v modulu itertools
  8. Nový způsob úpravy řetězce
  9. Vyhodnocování libovolných řetězců zachycujících pythonovské výrazy
  10. Spojme to všechno dohromady
  11. Přečtěte si
 11. Unit Testing
  1. (Ne)ponořme se
  2. Jediná otázka
  3. „Zastav a začni hořet“
  4. Více zastávek, více ohně
  5. A ještě jedna věc...
  6. Symetrie, která potěší
  7. Více špatných vstupů
 12. Refaktorizace
  1. Ponořme se
  2. Zvládání měnících se požadavků
  3. Refaktorizace
  4. Shrnutí
 13. Soubory
  1. Ponořme se
  2. Čtení z textových souborů
   1. Kódování znaků vystrkuje svou ošklivou hlavu
   2. Objekty typu stream
   3. Čtení dat z textového souboru
   4. Zavírání souborů
   5. Automatické zavírání souborů
   6. Čtení dat po řádcích
  3. Zápis do textových souborů
   1. A znovu kódování znaků
  4. Binární soubory
  5. Objekty typu stream z nesouborových zdrojů
   1. Práce s komprimovanými soubory
  6. Standardní vstup, výstup a chybový výstup
   1. Přesměrování standardního výstupu
  7. Přečtěte si
 14. XML
  1. Ponořme se
  2. Pětiminutový rychlokurz XML
  3. Struktura Atom Feed
  4. Analýza XML
   1. Elementy jsou reprezentovány seznamy
   2. Atributy jsou reprezentovány slovníky
  5. Vyhledávání uzlů v XML dokumentu
  6. lxml jde ještě dál
  7. Generování XML
  8. Analýza porušeného XML
  9. Přečtěte si
 15. Serializace pythonovských objektů
  1. Ponořme se
   1. Stručná poznámka k příkladům v této kapitole
  2. Uložení dat do „pickle souboru“
  3. Načítání dat z „pickle souboru“
  4. „Piklení“ bez souboru
  5. Bajty a řetězce znovu zvedají své ošklivé hlavy
  6. Ladění „pickle souborů“
  7. Serializace pythonovských objektů pro čtení z jiných jazyků
  8. Uložení dat do JSON souboru
  9. Zobrazení pythonovských datových typů do JSON
  10. Serializace datových typů, které JSON nepodporuje
  11. Načítání dat z JSON souboru
  12. Přečtěte si
 16. Webové služby nad HTTP
  1. Ponořme se
  2. Vlastnosti HTTP
   1. Používání mezipaměti
   2. Kontrola Last-Modified
   3. Kontrola ETag
   4. Komprese
   5. Přesměrování
  3. Jak se nedostat k datům přes HTTP
  4. Co že to máme na drátě?
  5. Představujeme httplib2
   1. Krátká odbočka vysvětlující, proč httplib2 vrací bajty místo řetězců
   2. Jak httplib2 zachází s mezipamětí
   3. Jak httplib2 zachází s hlavičkami Last-Modified a ETag
   4. Jak http2lib pracuje s kompresí
   5. Jak httplib2 řeší přesměrování
  6. Za hranicemi HTTP GET
  7. Za hranicemi HTTP POST
  8. Přečtěte si
 17. Případová studie: Přepis chardet pro Python 3
  1. Ponořme se
  2. Co se rozumí autodetekcí znakového kódování?
   1. Není to náhodou neproveditelné?
   2. Existuje takový algoritmus?
  3. Úvod do modulu chardet
   1. UTF-n s BOM
   2. Kódování escape sekvencemi
   3. Vícebajtová kódování
   4. Jednobajtová kódování
   5. windows-1252
  4. Spouštíme 2to3
  5. Krátká odbočka k vícesouborovým modulům
  6. Opravme, co 2to3 neumí
   1. False je syntaktická chyba
   2. Nenalezen modul constants
   3. Jméno 'file' není definováno
   4. Řetězcový vzorek nelze použít pro bajtové objekty
   5. Objekt typu 'bytes' nelze implicitně převést na str
   6. Nepodporované typy operandů pro +: 'int' a 'bytes'
   7. funkce ord() očekávala řetězec o délce 1, ale byl nalezen int
   8. Neuspořádatelné datové typy: int() >= str()
   9. Globální jméno 'reduce' není definováno
  7. Shrnutí
 18. Balení pythonovských knihoven
  1. Ponořme se
  2. Věci, které za nás Distutils neudělají
  3. Struktura adresáře
  4. Píšeme svůj instalační skript
  5. Přidáváme klasifikaci našeho balíčku
   1. Příklady dobrých klasifikátorů balíčků
  6. Určení dalších souborů prostřednictvím manifestu
  7. Kontrola chyb v našem instalačním skriptu
  8. Vytvoření distribuce obsahující zdrojové texty
  9. Vytvoření grafického instalačního programu
   1. Tvorba instalačních balíčků pro jiné operační systémy
  10. Přidání našeho softwaru do Python Package Index
  11. Více možných budoucností balení pythonovských produktů
  12. Přečtěte si
 19. Přepis kódu do Pythonu 3 s využitím 2to3
  1. Ponořme se
  2. Příkaz print
  3. Literály Unicode řetězců
  4. Globální funkce unicode()
  5. Datový typ long
  6. Porovnání <>
  7. Slovníková metoda has_key()
  8. Slovníkové metody, které vracejí seznamy
  9. Moduly, které byly přejmenovány nebo reorganizovány
   1. http
   2. urllib
   3. dbm
   4. xmlrpc
   5. Ostatní moduly
  10. Relativní importy uvnitř balíčku
  11. Metoda iterátoru next()
  12. Globální funkce filter()
  13. Globální funkce map()
  14. Globální funkce reduce()
  15. Globální funkce apply()
  16. Globální funkce intern()
  17. Příkaz exec
  18. Příkaz execfile
  19. repr literály (zpětné apostrofy)
  20. Příkaz try...except
  21. Příkaz raise
  22. Metoda generátorů throw
  23. Globální funkce xrange()
  24. Globální funkce raw_input() a input()
  25. Atributy funkcí func_*
  26. Metoda xreadlines() V/V objektů
  27. lambda funkce, které akceptují n-tici místo více parametrů
  28. Atributy speciálních metod
  29. Speciální metoda __nonzero__
  30. Oktalové literály
  31. sys.maxint
  32. Globální funkce callable()
  33. Globální funkce zip()
  34. Výjimka StandardError
  35. Konstanty modulu types
  36. Globální funkce isinstance()
  37. Datový typ basestring
  38. Modul itertools
  39. sys.exc_type, sys.exc_value, sys.exc_traceback
  40. Generátory seznamů nad n-ticemi
  41. Funkce os.getcwdu()
  42. Metatřídy
  43. Věci týkající se stylu
   1. Množinové literály (set(); explicitně)
   2. Globální funkce buffer() (explicitně)
   3. Bílé znaky kolem čárek (explicitně)
   4. Běžné obraty (explicitně)
 20. Jména speciálních metod
  1. Ponořme se
  2. Základy
  3. Třídy, které se chovají jako iterátory
  4. Vypočítávané atributy
  5. Třídy, které se chovají jako funkce
  6. Třídy, které se chovají jako množiny
  7. Třídy, které se chovají jako slovníky
  8. Třídy, které se chovají jako čísla
  9. Třídy, které se dají porovnávat
  10. Třídy, které podporují serializaci
  11. Třídy, které mohou být použity v bloku with
  12. Opravdu esoterické věci
  13. Přečtěte si
 21. Čím pokračovat
  1. Doporučuji k přečtení
  2. Kde hledat kód kompatibilní s Pythonem 3
 22. Odstraňování problémů
  1. Ponořme se
  2. Jak se dostat k příkazovému řádku
  3. Spuštění Pythonu z příkazového řádku
 23. Seznam oprav a úprav

© 2001–11 Mark Pilgrim